Intro

Written by admin on 19 lutego 2015. Posted in Gospodarka odpadami

papiery Przegląd tematu

Gospodarka odpadami – podstawy prawneczytaj news:nowa ustawa, stare obowiązki

  • Ustawa o odpadach  >>
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (rozporządzenie zawiera nowe wzory karty przekazania odpadów KPO oraz karty ewidencji odpadu KEO).>>
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów>>,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi >>
  • –  formularz zestawienia zbiorczego
wyjasnienia Min.Środowiska ws zestawień zbiorczych i kar
  paragraf

Ważniejsze newsy dotyczące tematu do połowy 2013 r 2013-06-11 Trzeba będzie przechowywać dowód UTYLIZACJI odpadów – news na infodent.pl. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2013-01-23 Wchodzi w życie nowa ustawa o odpadach. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2011-07-20 Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach . Nowelizacja dotyczy zmiany wysokosci kar. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2011-03-22 Stanowisko Konwentu Marszałków RP ws kar za sprawozdania dot. odpadów  >> – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2011-02-21 Pismo Porozumienia Stomatologów do Ministra Środowiska z zapytaniem o praktyczną realizację możliwości przekazania innej osobie zadania gospodarowania odpadami >> – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2011-02-17 Odpady:może to jest jakieś wyjście [wariant nierychliwy, ale sprawiedliwy] >> – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2011-02-04 Stanowisko NRL w sprawie niezbędnej nowelizacji ustawy o odpadach  >> – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2011-01-25 Jeszcze o zestawieniach dotyczących odpadów  >>

Print Friendly, PDF & Email