Struktura dokumentów regulujących wykonwanie umów w 2010r

Written by admin on 29 października 2009. Posted in Kontrakty do 2014

Jak wygląda struktura dokumentów regulujących wykonywanie umów

w roku 2010?

 

ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze śr.publicznych >>
WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH:( Rozporządzenie MZ )
OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMÓW:( Rozporządzenie MZ )
WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW: (zarządzenie Prezesa NFZ ) |nowel 6.01.10
  I. TEKST ZARZĄDZENIA
  II. ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA:
1.zakresy świadczeń stomatologicznych-katalog 3.wymagania – warunki NFZ wykonywania swiadczeń w poszczególnych zakresach 2.umowa

zobacz: Dokumenty regulujące wykonywanie kontraktu w:

2009

2007

5.wzór zlecenia na świadcz. protetyczne/ortodont.

4. Dostępność

6. opis programu

7. Oświadczenie

8. Oświadczenie

Załączniki do umowy

nr1- plan rzeczowo-finansowy

nr2- harmonogram pracy

nr3- wykaz podwykonawców


Print Friendly, PDF & Email