Min.Gospodarki: kontrole muszą być zgodne z ustawą SDG!

Written by admin on 6 czerwca 2009. Posted in Artykuły

pismo Adama Szejnfelda

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki przesłał Naczelnej Radzie Lekarskiej pismo, w którym przyłącza się do opinii, że jak chodzi o sposób przeprowadzania kontroli – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ma niejako nadrzędny charakter nad ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych . Jeśli więc świadczeniodawca spełnia warunki bycia przedsiębiorcą to ustawa szczegółowa (o świadczeniach opieki zdr) ma wobeckontroli przedsiębiorcy  zastosowanie tylko w zakresie nieuregulowanym ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Skoro jednak- jak dalej można wywieść z pisma A.Szejnfelda- zasady powiadamiania o kontroli są w ustawie SDG szczegółowo opisane to są one nadrzędne w stosunku do ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Pismo min.Adama Szejnfelda

 

Print Friendly, PDF & Email