Kontrole NFZ

Written by admin on 6 maja 2009. Posted in Artykuły

czy podlegają nowym wymogom powiadamiania?

 

Dysponujemy na dzień dzisiejszy już dwiema opiniami prawnymi wskazującymi na to, iż kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia powinny podlegać  zasadom powiadamiania przedsiębiorców, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (weszła w życie 7 marca br)
Opinię taką sporządziła w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej pani mec Małgorzata Łakomy. W dniu dzisiejszym otrzymalismy z Naczelnej Izby Lekarksiej opinię sporządzoną przez mec. Katarzynę Godlewską.
Wniski są zbieżne- przepis ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest nadrzędny wobec przepisu Rozporządzenia MZ regulującego kontrole NFZ u świadczeniodawców.
Prawdopodobnie Fundusz łatwo nie odpuści. Naszą rzeczą jest przypilnować aby na gruncie prawa doszło do rozstrzygnięcia tej kwestii (najlepiej przez inną instytucję centralną).

opinia mec. M.Łakomy [WIL] 

opinia mec. K.Godlewskiej [NIL]

 ogólne zasady kontroli przedsiębiorców

Print Friendly, PDF & Email