Aktualności sprzed 2013r.

Written by admin on 2 października 2014. Posted in Radiologia i Pr.Atomowe

 

Aktualności:

 

2012-11-26

Rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych

o projekciewersja podpisana przez MZ (nie uwzględniła postulatów środowiska

2010-11-29

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych                   | STANOWISKO PREZYDIUM  NRL

 

2010-05-21

Pismo Dyrektora Krajowego Centrum Ochr Radiologicznej do Prezesa NRL i projekt KCOR złagodzenia wymagań względem testów aparatów rtg w stomatologii.

 

2010-02-19

Stanowisko Prezydium NRL  ws projektu Rozporządzenia MZ (bezpieczeństwo promieniowania jonizującego)

2009-12-08

List Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych  do Minister Zdrowia

 

2009-06-30

Na stronie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej umieszczone zostało zaproszenie do dyskusji nad nowelizacją rozporządzenia MZ ws warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.

Jest tam projekt nowego rozporządzenia z zaznaczonymi zmianami.

 

 

2009-03-30

Interpelacja poselska Pani Poseł Krystyny Łybackiej

 

2009-03-28

Apel Zjazdu WIL do Komisji Przyjazne Państwo Sejmu RP

 

2009-03-26

Akcja RTG- "piszemy do decydentów!"

 

2008-11-22

Stanowisko Komisji Stomatologicznej NRL

 

2008-10-27

Pismo z Ministerstwa Zdrowia potwierdzające zamiar opracowania nowego aktu prawnego regulującego obowiązki wynikające z ochrony radiologicznej

Opinia Państwowego Zakładu Higieny – przepisy wobec gabinetów stom. zbyt restrykcyjne

 

2008-06-16

Wspólne wystąpienie Komisji Stomatologicznej NRL i ZG PTS do Ministra Zdrowia [jeden z akapitów wyjaśnia sedno problemu z radiologią w gabinetach stomatologicznych]

 

2008-05-05

Pismo wiceprezesa NRL do Minister Ewy Kopacz

 

2008-02-28

Zapytanie poselskie ws wymagań stawianych gabinetom stomatologicznym

2007-03-15

Pismo Prezesa NRL do Ministra Zbigniewa Religi

Print Friendly, PDF & Email