Dokumentacja med: udzielanie informacji zakładom ubezpieczeniowym

Written by admin on 14 czerwca 2014. Posted in Dokumentacja Medyczna

mało eksponowany acz ważny szczegół

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jako jedne z podmiotów, którym obowiązani jesteśmy wydać kopię dokumentacji medycznej wymienia zakłady ubezpieczeniowe. Nie odbywa się to na zasadzie "przychodzi pacjent do lekarza i składa upoważnienie"- tak jak może to zrobić upoważniając np osoby najbliższe.

Tzn – pacjent może przyjść do nas po kopię dokumentacji potrzebnej do np złożenia wniosku o pokrycie kosztów leczenia. Ale to pacjent przychodzi i prosi o dokumentację , a co z nia zrobi to już jego sprawa. Tu zajmiemy się tylko tymi przypadkami kiedy to zakład ubezpieczeniowy (nie dotyczy to ZUS- on występuje o dokumentację tak jak każdy organ) potrzebuje wiedzy o stanie zdrowia swego przyszłego klienta lub obecnego klienta likwidującego szkodę.

Jest na to specjalna regulacja prawna – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji

Rozporządzenie to nie jest aktem wykonawczym do ustawy o prawach pacjenta, a do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Rozporządzenie – tam znajdziemy w miarę przejrzysty schemat wniosku składanego przez TU. [rozporządzenie jest krótkie]
I jeszcze mała uwaga finansowa: wydawanie dokumentacji zakładom ubezpieczeniowym jest odpłatne. Musimy jednak pamiętać, że zwolnieniem z VAT objęte są tylko opłaty za dokumentację pobierane od pacjentów w celu kontynuacji leczenia. Tak więc pobierając opłatę od TU trzeba kalkulować "papierologię" związaną z VAT (ewentualnie pogodzić się z myślą iż zrobimy to "społecznie")
ac

Print Friendly, PDF & Email