Apel Krajowego Zjazdu ws utajniania danych w ofertach do NFZ

Written by admin on 22 marca 2014. Posted in Konkurs AD 2014

Apel

XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 21 marca 2014 r
do Ministra Zdrowia

XII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do ministra Zdrowia z apelem, aby w trybie nadzoru nad działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia spowodował niezwłoczne anulowanie Zarządzenia 74/2013/DSOZ Prezesa NFZ z 12 grudnia 2013r , które w niedozwolony sposób zmieniło Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiana polega na umożliwieniu oferentom zastrzeżenia praktycznie wszystkich danych zawartych w ofercie włącznie z ceną ofertową. Zjazd wyraża przekonanie, że wprowadzona zmiana dokłada do i tak pozostawiającej wiele do życzenia transparentności konkursów potężną barierę w możliwości faktycznego skorzystania przez oferentów z prawa do odwołania się od rozstrzygnięć komisji konkursowych.

Zjazd uważa za niedopuszczalne, że :

1/ projekt Zarządzenia nie został skonsultowany z organizacjami reprezentującymi świadczeniodawców,

2/ wystosowany w tej sprawie Apel NRL 5/13/VI z 20 grudnia 2013r nie doczekał się wystarczająco rzeczowej odpowiedzi .

Wprowadzona nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ochrona danych zawartych w ofertach stanowiących tajemnicę przediebiorcy nie może być pretekstem do tak szerokiej nadinterpretacji samego pojęcia „tajemnicy przedsiębiorcy” uniemożliwiającej rzetelne przeprowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie złożonych przez oferentów odwołań.

 

Wnioskodawca: Andrzej Cisło , mandat 48

Print Friendly, PDF & Email