Czy łączenie skalingu z lakierowaniem jest dopuszczalne?

Written by admin on 19 kwietnia 2009. Posted in Stomatologia Wielkopolska

Sprawa była przedmiotem wystąpienia wiceprezesa WIL do Dyrektora WOW w dniu 9 października 2007.

Izba występowała o zawieszenie egzekucji wystąpień pokontrolnych wobec lekarek z delegatury leszczyńskiej wykonujących świadczenia na rzecz dzieci i młodzieży.

Później sprawa stała się przedmiotem pisma skierowanego do Prezesa NFZ jako wsparcie zażalenia na czynności Dyrektora WOW złożonego przez jedną z zainteresowanych lekarek.

Pismem z dnia 26 marca 2008 nr CF/DSOZ/ELK/2008/076/0188/W/04588 adresowanym na ręce Prezesa WIL Prezes NFZ poinformował WIL iż polecił Dyrektorowi WOW odstąpienie od żądania zwrotu za procedury skalingu wykonane w dniu lakierowania.

Skoro tak, to rozumieć należy, że sprawa przestała być sporna

Print Friendly, PDF & Email