Czy trzeba mieć faktury na materiały i leki?

Written by admin on 19 kwietnia 2009. Posted in Stomatologia Wielkopolska

Co jeśli kontrolerzy domagają się dowodu posiadania materiałów (użytych do wykonania zadeklarowanych w raportach świadczeń) w postaci faktur?

Sprawa tak była przedmiotem zażalenia jednego ze Świadczeniodawców w Wielkopolsce na postępowanie Dyrektora WOW. Zażalenie złożone zostało w trybie art. 160 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pismem CF/DSOZ/ELK/2007/076/0169/W/0276 z dnia 4 marca 2007 Prezes NFZ przychylił się do zażalenia i polecił ponowne przeprowadzenie kontroli ale bez wymogu udowadniania przez kontrolowaną jednostkę posiadania materiałów (faktury) . W piśmie tym Prezes NFZ słusznie zauważył, że żaden z przepisów regulujących wykonywanie kontraktu nie nakłada na świadczeniodawcę takiego obowiązku.

Print Friendly, PDF & Email