Zapłata za protezy- ustalenie prawa pacjenta do świadczenia

Written by admin on 19 kwietnia 2009. Posted in Stomatologia Wielkopolska

2008-10-28

Sprawa przestaje być sporna. Wielkopolska Izba Lekarska wysłała we wrześniu do WOW interwencję w sprawie jednej z praktyk, której odmówiono w takim przypadku zapłaty za protezy. Pismem WŚZOZ/Z/-074-1957-UP/STM/08 WOW uznał racje Izby apelując jednoczesnie o propagowanie sprawdzania uprawnień pacjentów na SZOI z uwagi na interes ochrony finansów publicznych.

————————

§13 ust 2 i 3 Zarządzenia nr 64/2007 Prezesa NFZ wyraźnie stanowi , że podstawą ustalenia prawa ubezpieczonego do świadczenia protetycznego jest przyjęcie od niego oświadczenia, przy czym żaden przepis nie określa wzoru tegoż oświadczenia.

Jeśli z treści oświadczenia wynika , że pacjent nie miał w ciągu ostatnich 60 miesięcy wykonywanego uzupełnienia protetycznego to oczywiste jest że świadczeniodawca wywiązał się z obowiązku nałożonego warunkami wykonywania umów. Lansowana przez WOW możliwość sprawdzenia tego uprawnienia za pomocą SZOI jest opisana w/w paragrafie Zarządzenia nr 64/2007 jako dodatkowa opcja. Wielkopolska Izba Lekarska nie ma nic przeciwko dodatkowym zabezpieczeniom, jednak nie może uznać skorzystania z tej możliwości jako warunku otrzymania zapłaty za świadczenie dopóki:

? Istnieje obowiązek gromadzenia oświadczeń pacjentów,

? System weryfikacji poprzez SZOI nie będzie rozszerzony o generowanie raportu z czynności sprawdzenia uprawnień pacjenta i ?co ważniejsze- związanego z tym zablokowania wydania analogicznego poświadczenia innemu świadczeniodawcy. Sprawdzenie bowiem pacjenta przez lekarza nie wyklucza obecnie, że do momentu rozliczenia protez przez jednego świadczeniodawcę pacjent nie zacznie wykonywać protez u innego (może być zapisany jednocześnie na kilku listach oczekujących.

Print Friendly, PDF & Email