Struktura dokumentów regulujących wykonwanie umów w 2009r

Written by admin on 19 kwietnia 2009. Posted in Kontrakty do 2014

Jak wygląda struktura dokumentów regulujących wykonywanie umów

w roku 2009?

 

ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze śr.publicznych >>
WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH:( Rozporządzenie MZ )
OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMÓW:( Rozporządzenie MZ )
SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE o przedmiocie postępowania: (zarządzenie Prezesa NFZ )
  I. TEKST MATERIAŁÓW
  II. ZAŁĄCZNIKI DO MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH:
1.zakresy świadczeń stomatologicznych-katalog 3.wymagania – warunki NFZ wykonywania swiadczeń w poszczególnych zakresach 2.umowa

zobacz: Dokumenty regulujące wykonywanie kontraktu w:

2006

2007

4.wzór zlecenia na świadcz. protetyczne/ortodont.

Załączniki do umowy

nr1- plan rzeczowo-finansowy

nr2- harmonogram pracy

nr3- wykaz podwykonawców


Print Friendly, PDF & Email