O rejestrach raz jeszcze

Written by admin on 15 maja 2012. Posted in Artykuły

I co oznacza magiczna data 30 czerwca

uwaga! projekt nowelizacji ustawy z 17 maja2012

Regulamin Organizacyjny Praktyki

2012-06-15

Dostosowanie przesunięte– nowy „deadline” -31 grudnia 2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postarajmy się zrekapitulować wiedzę dotyczącą rejestracji gabinetów i magicznej daty 30 czerwca

. Do napisania tego podsumowania skłoniły mnie maile i telefony z pytaniem czy istotnie musimy się do 30.06 zarejestrować. Wcześniej gdzie mogłem prostowałem błędną informację pojawiającą się gdzieniegdzie, iż musimy uzyskać na nowo decyzję sanitarną.

Wątpliwości podsycił artykuł p.Lucyny Krysiak w ostatniej Gazecie Lekarskiej z wielkim tytułem na okładce „Zdążyć z rejestracją” . Zarówno tytuł, jak i treść sugerują, że rejestracja może być problemem, ale staraniem izb lekarskich praktyki nie poniosą szwanku. Niestety Autorka nie wspomina czy „podopieczni” wojewodów ( podmioty lecznicze) też mogą spać spokojnie. Artykuł jest napisany na takim stopniu ogólności, że istotnie po jego lekturze może powstać zamęt w głowie . Ale to już wyjaśnimy sobie z Redakcją GL jaki jest sens na czterech stronach zamieszczać tyle ogólników.

A więc , co do rejestracji :

Mówi o tym wprost przepis art 217 ustawy o działalności leczniczej:

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestr:

1) zakładów opieki zdrowotnej prowadzony na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 220 pkt 1,

2) indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich,

3) indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

– stają się rejestrem.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpisy w rejestrach, o których mowa w ust. 1, stają się wpisami w rejestrze.

3. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmiot wykonujący działalność leczniczą dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat.

Kto z działających w dniu 1.07.2011 r nie posiada wpisu, który z mocy prawa uaktualnił się sam?

Taka sytuacja dotyczy tylko i wyłącznie praktyk na wezwanie, których miejscem wezwania był ZOZ (podkontrakty) . Nowa ustawa nie zna takiej formy, nawet wyraźnie jej zabrania. Ci lekarze muszą zarejestrować nowy rodzaj praktyki- praktykę w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Wszystkie inne praktyki i podmioty lecznicze ( nzozy) nabyli z mocy prawa wpis w nowym rejestrze w dniu 1 lipca 2011 roku.

Jakie powinności więc spoczywają na owej zdecydowanej większości.?

 Praktyki

 Podmioty lecznicze

No i co z ważnością decyzji sanitarnej , będącej kiedyś podstawą rejestracji?

Print Friendly, PDF & Email