Informacja o otrzymanym pełnomocnictwie

Written by admin on 16 grudnia 2008. Posted in Autonomia-dokumenty

Uprzejmie informuję, że pismem z dnia 17 grudnia otrzymałem od :

Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych z siedzibą w Krakowie,

Związku Lekarzy Dentystów ? Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Krakowie,

Stowarzyszenia Lekarzy Indywidualnie Praktykujących z siedzibą w Poznaniu,

pełnomocnictwo do reprezentowania każdego ze Stowarzyszeń oraz Związku Pracodawców w pracach związanych z przygotowaniem projektów i uchwaleniem wszelkich ustaw i rozporządzeń, dotyczących samorządu lekarzy i lekarzy dentystów oraz zawodów lekarzy i lekarzy dentystów.
Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia m.inn do występowania:

1) na posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

2) na posiedzeniach i spotkaniach organizowanych i zwoływanych przez naczelne i centralne organy władzy i administracji państwowej,

3) na posiedzeniach organów i spotkaniach organizowanych i zwoływanych przez organy samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.

Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do składania oświadczeń odnoszących się do projektowanych przepisów ustaw i rozporządzeń, jak również składaniaoświadczeń zawierających propozycje nowych przepisów i zmian w projektach tych ustaw i przepisów.

Pełnomocnictwo jest skuteczne do czasu jego wypowiedzenia na piśmie. Każde ze Stowarzyszeń i Związek Pracodawców może wypowiedzieć niniejsze pełnomocnictwo oddzielnie.

lek.dent. Andrzej Cisło

cislo@post.pl

Print Friendly, PDF & Email