Dyskusja o autonomii stomatologów

Written by admin on 18 kwietnia 2009. Posted in Kalendarium

Temat zaistniał w trakcie negocjacji przedakcesyjnych z Unią Europejską.
Wizytujący Polską przedstawiciele Komisji Europejskiej w końcowym raporcie pośród wielu czynników (głównie związanych z systemem nauczania stomatologii i nazwą tytułu zawodowego) wymienili również dość niejasną sytuację samorządową lekarzy dentystów

W czerwcu 2002 roku w Gdyni odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej w niecodziennym składzie. Oprócz członków Komisji wzięli w nim udział delegowani przez okręgowe izby członkowie Rad Okręgowych-lekarze dentyści (podówczas jeszcze stomatolodzy).
Odbyło się głosowanie nad wariantami samorządności stomatologów. Głosowana była nawet opcja radykalna polegająca na utworzeniu osobnego samorządu.
Głosowane warianty i wyniki głosowania

We wrześniu 2002 Naczelna Rada stosowną uchwałą powołała Zespół ds Lekarzy Stomatologów, którego zadaniem było opracowanie koncepcji powołania autonomicznych struktur izbowych dla lekarzy stomatologów. Zespołowi przewodniczył dr Zbigniew Żak z Krakowa (ówczesny wiceprezes NRL).
W kwietniu 2003 roku Naczelna Rada Lekarska uchwaliła Stanowisko w sprawie kierunków prac nad określeniem zasad autonomii lekarzy stomatologów w ramach izb lekarskich tworzonych przez lekarzy i lekarzy stomatologów, w którym wytyczyła kierunki reformy prawa izbowego gwarantującego stomatologom nie tylko prawo wyłączności wyboru przedstawicieli stomatologów w organach izb na obu szczeblach, ale i prawo Komisji Stomatologicznych do samodzielnego podejmowania uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących stomatologów, samodzielność w sprawach kontaktów zagranicznych oraz zapewnienie środków finansowych na ich działalność.

Niestety po opracowaniu szczegółowych rozwiązań prawnych projekt zmiany ordynacji wyborczej do izb przepadł w głosowaniu w Naczelnej Radzie w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Co więcej i co dziwniejsze- przeciw tej uchwale głosowali również niektórzy lekarze stomatolodzy wchodzący w skład Naczelnej Rady. Do dziś jest to wydarzenie komentowane jako jeszcze jeden a nawet koronny dowód potrzeby autonomii dla środowiska stomatologicznego.

NIC O NAS BEZ NAS

Co ważne– Stanowisko NRL z 11 kwietnia n a d a l o b o w i ą z u j e !! – tzn wszystkie wytyczone w nim kierunki autonomii lekarzy dentystów moralnie obligują w dalszym ciągu Naczelną Radę

Print Friendly, PDF & Email