Nowe uregulowania prawne związane z rejestracją praktyk

Written by admin on 10 grudnia 2011. Posted in Podstawy prawne

 

Warto odnotować parę zmian w dotychczasowych zasadach rejestracji praktyk i podmiotów leczniczych .

Dobra zapewne wiadomość jest taka, że maleją opłaty za wpisy do ewidencji zarówno praktyk jak i podmiotów leczniczych. Liczone dotąd w setkach złotych (od 400 zł w górę) opłaty spadły obecnie do ok 70 zł.

Następna dobra wiadomość uwarunkowana jest tym, czy rozporządzenie MZ ws warunków, jakim odpowiadać muszą pomieszczenia i wyposażenie podmiotów wykonujących działalności leczniczą zostanie podpisane mniej więcej w kształcie zaproponowanym w projekcie. Pożytek z tego byłby taki, że zniknąłby uciążliwy temat niedopuszczalnosci zatrudniania przez praktyki lekarskie innego lekarza. Jeśli ktoś z przyczyn takich czy owych będzie czuł taką konieczność po prostu przerejestruje praktykę na przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego .

Taki ruch byłby utrudniony, gdyby wymogi określone w tym rozporządzeniu były wygórowane. Wówczas przerejstrowywanie się nie miałoby sensu, gdyż placówka funkcjonująca w dniu wejścia w życie ustawy o dzialanosci leczniczej korzystać może z okresu dostosowawczego do nowych warunków , który trwać będzie do końca 2016 roku. Skoro jednak warunki zdają się być niewygórowane,to taki okres dostosowawczy nie będzie nam wogóle potrzebny. Jeśli więc wspomniane rozporządzenie wejdzie w życie w kształcie określonym w projekcie, przerejestrowanie praktyki w podmiot leczniczy (i na odwrót rzecz jasna) będzie czynnością zgoła nieskomplikowaną.


Rzeczywistym powodem , który skłonił mnie do napisania tego newsa jest zmiana, na którą nieczęsto zwraca się uwagę. Chodzi mi o status  decyzji wpisu do ewidencji.
Dotąd, niezależnie czy rejestracja następowała u Wojewody czy w izbie, postępowanie tej sprawie miało status postępowania administracyjnego, a decyzja (w przypadku izby mająca rangę uchwały) miała status decyzji administracyjnej, od której stronom postępowania służyło odwołanie do organu II instancji (minister dla wojewody, a NRL dla decyzji ORL).

Obecnie ustawa o dzialanosci leczniczej stanowi, iż tylko decyzje o :
– Odmowie wpisu
– Odmowie dokonania zmiany rejestrze
– Wykreśleniu z rejestru
podejmowane są w drodze uchwały ORL i stanowią decyzję administracyjną, od której przysługuje zainteresowanemu odwołanie i to w obu przypadkach (praktyki, podmioty) do Ministra Zdrowia.

Jeśli więc sprawa przebiega typowo ( rejestracja nie napotyka na przeszkody) otrzymamy powiadomienie o wpisie do rejestru. Nawet jeśli go nie dostaniemy w urzędowym terminie 30 dni to możemy rozpocząć działalność informując o tym organ rejestrowy.
Czy ma to jakieś praktyczne znaczenie?
Wydaje się że jest to pożądane uproszczenie procedury, ale nie do końca i nie zawsze będzie to korzystne.

Otóż powstanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą może wiązać się z naruszeniem czyjegoś interesu faktycznego bądź prawnego. Wówczas taka osoba mogła w postępowaniu administracyjnym , którym było postępowanie o wpis w rejestrze starać się o status strony postępowania z możliwością wglądu do akt,żądaniemprzeprowadzenia dodatkowych czynności aż do prawa do zaskarżania decyzji o wpisie do rejestru włącznie.
W Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej toczyła się przez parę ładnych lat sprawa polegająca na tym, że jeden ze wspólników nzozu stomatologicznego poczuł się oszukany przez swego wspólnika, który bez jego zgody zarejestrował w lokalu spółki praktykę na swoje nazwisko wykazując we wniosku sprzęt będący wspólną własnością wspólników.
Poszkodowany lekarz zażądał statusu strony w postępowaniu dotyczącym rejestracji praktyki swego nieuczciwego kolegi i taki status otrzymał. Sprawa nie skończyła się dobrze, właściwie do dziś osobiście mam przekonanie, ze owemu lekarzowi stała się krzywda, na którą ORL WIL IV kadencji dała przyzwolenie a w następnej kadencji z przyczyn prawnych nie dało się tego odkręcić . Z czysto „kronikarskiego” obowiązku odnotowuję to novum wprowadzone w nowej ustawie i zastanawiam się dlaczego władza publiczna uproszczenie postępowania tam gdzie akurat jest to średnio potrzebne, a nie uprościć np rejestracji protez i aparatów ortodontycznych jako wyrobów medycznych lub bizantyjskiego systemu kontroli stosowania promieniowania jonizującego.

ac

Print Friendly, PDF & Email