Projekt rozporządzenia MZ ws wymogów pomieszczeń i urządzeń

Written by admin on 18 listopada 2011. Posted in Artykuły

dawno oczekiwany

 Rozporządzenie podpisane |   news

czytaj o projekcie rozporządzenia:
programy dostosowawcze, decyzje sanit.
projekt rozporządzenia-druga wersja

 O tym projekcie pisałem nie raz. Upominałem sie o ten projekt w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów kas Chorych podczas wysłuchania publicznego w Sejmie w grudniu ub roku.

W odpowiedzi na pismo Prezeaa NRL w tej sprawie , wiceminister C.Rzemek zapewniał , że projekt idzie w kierunku liberalizacji przepisów.

 

Wydaje się, że akurat w tym przypadku Ministerstwo dotrzymało słowa.

Projekt Rozporządzenia

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia

podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 projekt z zaznaczeniami ważniejszych przepisów

gwoli przypomnienia: dotąd były 2odrębne rozporządzenia: dla zozów i praktyk. Teraz będzie jedno dzielące wymogi nie według formy podmiotu a według rodzaju działalności (szpital/ambulatorium).

Za podsumowanie oceny projektu może służyć lektura paragrfu 14 projektu opisującego jaka powinna być powierzchnia i kształt pomieszczeń. No własnie, jaka? Odpowiedź jest prosta: ODPOWIEDNIA

§ 14. Kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwia
prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

W takich przypadkach zawsze jest strach , aby nie zapeszyć, ale rozporządzenie w rzeczy samej nie stawia większych wymagań , których tak ciężko doświadczona korporacja jak nasza mogłaby się spodziewać. Nie ma więc nic o podjazdach i windach, sterylizatorniach a nawet WC dla inwalidów (nawiasem mówiąc nie do końca można w projekcie znaleźć wymóg posiadania przez ambulatoria inne niż ginekologiczne, urologiczne i zabiegów w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego  jakiegokolwiek WC)

 

ac

Print Friendly, PDF & Email