O wyrobach medycznych raz jeszcze

Written by admin on 20 października 2011. Posted in Artykuły

czy to wogóle jest zgodne z porządkiem prawnym?

 

 

Środowisko techników dentystycznych postanowiło upomnieć się o przestrzeganie konstytucji. Jak donosi ich prasa przygotowywany jest wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o zajęcie się sprawa   konstytucyjności ustawy o wyrobach medycznych.
Co zarzucają ustawie?
Przede wszystkim to, ze nakazując logowanie się do zagranicznych serwisów generujących kody urąga zasadzie, że językiem urzędowym w RP jest język polski. Dalej zarzuca ustawie niedopełnienie zasady przyzwoitej legislacji poprzez zawiłe i nieprecyzyjne definiowanie wyrobów medycznych na zamówienie i statusu ich wytwórcy.

 Osobiście dodałbym ogólny zarzut naruszenia przez te ustawę zasady proporcjonalności. Jest to płynąca z przepisu art 31 ust.3 konstytucji zasada nienakładania ograniczeń w używaniu wolności obywatelskich ponad konieczne minimum . W istocie bowiem prowadzenie działalności gospodarczej zostaje w przypadku techników obwarowane poważnymi warunkami, nie tak łatwymi do spełnienia. Do tego podnieść powinno się fakt, ze serwisy zagraniczne pobierają za generowanie sławetnych już kodów słone opłaty. To może nie najważniejszy zarzut, ale znacznie nabiera on wyrazistości , jeśli dopowiemy, ze zagraniczne instytucje nie polegają polskiemu urzędowi antymonopolowemu . Zapewne w polskich warunkach serwis mający monopol na taką usługę natychmiast znalazłby się pod lupą UOKiK.

Oparcie zarzutu o zasadę proporcjonalności jest o tyle zasadne, że ma ona swą ugruntowana pozycję w prawie konstytucyjnym, orzecznictwo TK w tym zakresie jest bardzo bogate, a sama linia orzecznicza Trybunału w tych sprawach- wyjątkowo stabilna.

Ponieważ pojawił sie pomysł  zaproponowania Naczelnej Radzie Lekarskiej tekstu apelu w sprawie wyrobów medycznych, na zwołane na dzień 21.10 posiedzenie komisji stomatologicznej NRL zaproponowałem w tym duchu taki oto tekst apelu.

 

Print Friendly, PDF & Email